บริษัท KiDO The Avenue แจ้งวัฒนะ

   
 
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย หรือ ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก
 
เพศ :
หญิง อายุ 25-30
 
ระดับการศึกษา :
ม.ปลาย  
 
ประสบการณ์ :
0 ปี  
 
ประสบการณ์ :
เป็นผู้ช่วยครูในเรื่องดังนี้
- ดูแลเด็กและปฏิบัติเป็นกิจวัตร เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกด้านตามวัย
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะเด็ก ให้เด็กได้พัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ภาษา และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน
- จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนในแต่ละาการเด็กทุกด้าน
-เป็นผู้ประสานสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเด็กอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ เปรียบเสมือนเด็กเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเรา
- ทำกิจกรรม KiDO Gym & Play, KiDO Music & More, KiDO Arts & Crafts, KiDO Arts & Cooking, KiDO Science & Numbers

รักเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 
สถานทีทำงาน :
กรุงเทพมหานคร  
 
จำนวน :
1  
 
วันที่ประกาศ :
25-01-2012
   
Online Registor
   
ที่ตั้งบริษัท :
KiDO The Avenue แจ้งวัฒนะ [ ]
ประเภทธุรกิจ :
ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็กอายุ 3 เดือน - 6 ปี
ที่อยู่ :
The Avenue   แจ้งวัฒนะ หลักสี่   กรุงเทพมหานคร 10800
บุคคลติดต่อ :
พิมพ์อร
โทร :
แฟกซ์ :
0815648524
อีเมลล์ :
pkongudom@hotmail.com
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครในบริษัท KiDO The Avenue แจ้งวัฒนะ
Share |
  ครูผู้ช่วย หรือ ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก
  Teacher Leader ครูผู้นำการสอน
       
 
 
 สถิติ : WWW.JOBTOU.COM    
Share |
 
จ็อบทูยู ดอทคอม
เลขที่ 61/118 หมู่ที่ 8 ถนน รังสิต-นครนายก
บึงบอน หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี 12170
โทร. 08-3399-0010
ติดต่อสอบถามการใช้งาน : jobtou@gmail.com
ติดต่อโฆษณาและปัญหาการใช้งาน : 08-3399-0010
หมายเลขทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0108614836308